top of page

HOTAD STADSDEL

Rädda Ör!

Monster-ishall på Ör-vallens sankmark.
Stor exploatering av Råsta-området
Motståndet växer – slut upp!
Blir vi många kan vi påverka!

About

Kommunens planer för

Råsta/Örvallen

2022 eskalerade exploaterings-ivern med

förslagen för Råsta och Örvallen.

Illustrationsbilaga_Mandaworks_Programsamradshandling-54.jpg
ssasddownload.jpg

Örbornas Alternativ!

Vi vill värna vårt gröna trivsamma Ör
Utveckla Örtorget och skolan,
men Örvallen är bra som den är.
Den är på sankmark och olämplig att tynga med jätte-ishallen.

Business Conference

ÖRs FRAMTID?

Torsd. 30 MARS,
kl 19:00 
Café 98, Hallonbergsplan

bottom of page