top of page

Örbornas motstånd

Ett 30-tal Ör-bor kom till samrådsmötet den 16 juni och var starkt kritiska till planerna.
Mötet var tänkt att genomföras vid mindre bord och i samtal mellan besökare och de styrande. Detta föranledde kritik från de tillströmmande deltagarna och en del av mötet omvandlades till en öppen debatt mellan invånare och makthavarna, de senare representerade av samtliga partier.

Nog var tonen uppriktig, men en hotfull stämning kunde man knappast tala om. Detta hävdade emellertid kommunledningen, då man därför, inför det andra och avslutande samrådsmötet valde att organisera detta helt digitalt.
Det gavs då inte ens möjlighet att delta online i en direkt diskussion med frågor och svar. Allt filtrerades av tjänstemän och politiker,
vilket gjorde mötet ofullständigt och odemokratiskt.

Kommunen hade tidigare utlyst ett öppet möte till den 16 augusti på Träffpunkten, Vilket alltså ställdes in. Rädda Ör bokade då lokalen och ordnade med gemensam uppkoppling, så att ett 30-tal människor kunde följa mötet.
Dessförinnan hade man samlats till en manifestation på Hallonbergsplan.

16 augusti A.jpg
Samrådsmöte kommunden 16 Juni A.jpg
16 augusti B_edited.png
20220628_184443_edited.jpg
Samrådsmöte kommunden 16 Juni B.jpg

Före 21 augusti fanns möjlighet att lämna yttranden, vilka inflöt bla från nätverket.

Efter mötet den 16 juni mobiliserades hastigt under sommaren.
Ytterligare kritik framkom, som formulerades på mötet den 16 augusti och genom insändare, går i korthet ut på följande: Ingen ishall på sankmarken i Örvallen!

Annars Mini-alternativet vad gäller bebyggelse, men med annan placering av bostäderna!
Samrådsfasen avslutades emellertid av kommunen och Granskningsfasen inleddes under hösten. Då tog nätverket Rädda Ör ny fart igen.

Business Conference

ÖRs FRAMTID?

Torsd. 30 MARS,
kl 19:00 

Café 98, Hallonbergsplan

20220628_184443_edited.jpg
“Möte Rädda Ör 28 juni i Malins Park”
bottom of page