top of page

Bakgrund

Stadsdelen Ör fick beröm från arkitekter och planerare då det byggdes p¨å 60-talet, luftig, lummigt och hälsosamt.

Genom projektet Parklek kom på 00-talet en första dialog igång mellan invånare och kommun. Den gällde byggnation och lekplatser. Nätverk Ör bildades (upprinnelsen till det senare Rädda Ör).

Sen följde av mer omstridda planprojekt från kommunen, Örtorget och skolan.

Örtorget

Örtorget kan gärna fräschas upp, men kommunens planer var i våldsammaste laget; ett tiovåningar stort och skuggande komplex.
Nätverk Ör föreslog ett hälften så stort (och varför inte i trä som i kommunens förslag).
På grund av oklarheter vad gäller vattenavrinning m m har projektet bordlagts.

gyxuqhzv8a0jqizk019j83rd9hvybod.jpeg

Skolan

Kommunen föreslog en jätteskola, på ca 700 elever, där den tidigare skolan legat (och som haft Örskolan vid Örsvängen som provisorium). Opininonen föreslog två mindre skolor på ca 300 skolor vardera, en i Ör och en i Hallonbergen, den senare stadsdelen med stort behov.

Vy_Orskolan.png

Idrottshallen

Kommunen beslutade också om en gymnastikhall, att byggas där idag finns en fin dunge med djurliv. Opinionen föreslog att den kunde ligga på Örvallen istället, men fick nej. Senare visade det sig att anledningen antagligen var att där fanns andra planer.

Nätverk Örs yttrande om föreslagen byggnation på Örtorget GS

Vy_idrottshallen.png
Business Conference

ÖRs FRAMTID?

Torsd. 30 MARS,

kl 19:00

Café 98, Hallonbergsplan

bottom of page