top of page
Illustrationsbilaga_Mandaworks_Programsamradshandling-54.jpg

Planerna för Råsta/Örvallen

2022 la kommunen fram planer på Råsta/Örvallens framtid.
De innebär i korthet en gigantisk ishall på Örvallen, som är tänkt att finansieras genom en omattande exploatering i Ör.

Här på kommunens webb finns detaljer om planerna med alla dokument.
https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/detaljplaner/pagaende-planarbete/orvallen---idrott-och-park.html

Samrådet ägde rum mitt i sommaren och inleddes den 16 juni med ett möte i Örskolan. Det blev ett starskott och motståndet kom igång direkt.

Business Conference

ÖRs FRAMTID?

Torsd. 30 MARS,
kl 19:00 

Café 98, Hallonbergsplan

bottom of page